01-20 nou contracte enllumenat 250La inversió més important de la legislatura culmina un procés d’implantació d’un nou model energètic més eficient, més econòmic i més respectuós amb el medi ambient.

La Junta de Govern del dilluns 19 de gener va aprovar l’adjudicació del contracte del servei energètic i manteniment integral de l'enllumenat públic, del sistema semafòric i dels accessos automatitzats de l'illa de vianants del municipi a l’empresa MERCADER INTEGRAL, SL. La licitació ha tingut un nivell de competitivitat important amb la presentació d’ofertes de nou empreses, entre les quals hi ha algunes de les més importants del sector. Durant el procés, dues de les empreses que s’hi van presentar van ser excloses per incompliment d’un dels requisits de les bases del concurs.

Aquest contracte té com a finalitat la prestació d'un servei d'enllumenat públic de qualitat i aconseguir una reducció substancial del consum energètic anual, així com dur a terme el pla d'estalvi per promoure la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic. El termini de durada del contracte és de 14 anys i no podrà ser prorrogat.

L’import del contracte és de 6.122.035,26 euros (sense IVA) per als catorze anys del contracte. L'empresa adjudicatària farà una inversió inicial d’1.885.794,30 euros en els primers vuit mesos del contracte, en mesures per aconseguir un estalvi en el consum energètic anual, que arribarà a un 44%. Les mesures d’estalvi se centraran en actuacions sobre làmpades, lluminàries i sistemes d’encesa i de regulació, amb la finalitat d’acomplir les normatives d’eficiència i de contaminació lumínica. Aquest estalvi es destinarà a amortitzar la inversió i a fer rendible l’actuació. A més, l'empresa adjudicatària també realitzarà tasques associades al manteniment del sistema semafòric i dels accessos automatitzats de l'illa de vianants del centre urbà del municipi.

Cal recordar que la Regidoria d’Enllumenat i Eficiència Energètica va iniciar la campanya de reducció del consum d’energia elèctrica l’any 2012 amb la introducció d’unes primeres mesures d’eficiència i estalvi en l’enllumenat públic com, per una banda, la instal·lació de làmpades halògenes de baix consum i, per l’altra, la desconnexió de punts de llum a partir de certa hora, en certes vies i en determinades circumstàncies. El 2013 es va continuar actuant en aquest sentit amb la substitució de tots els llums de Nadal, fins llavors de sistema tradicional, per ornaments amb tecnologia led. Totes aquestes actuacions han anat acompanyades per l’aplicació d’una auditoria energètica de les instal·lacions municipals i de l’enllumenat públic, la qual ha servit per establir els criteris de la licitació del contracte que s’acaba d’adjudicar.

El regidor d'Enllumenat i Eficiència Energètica, Jaume Escarré, ha destacat que “l’objectiu d’aquest contracte és aconseguir un estalvi energètic i, també, econòmic, part del qual es destinarà a amortitzar la inversió de la millora del sistema”. L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha recordat que “la inversió d'1,9 milions d'euros serà la més important de la legislatura i la podem fer perquè l'autofinançarem amb l'estalvi de consum energètic”.

Quadre©2019 Ajuntament del Vendrell