01-14 regidor ocupacio 250L’any 2014 s’ha tancat amb 4.426 persones aturades al Vendrell, 275 menys respecte al final del 2013. Aquestes xifres constaten la tendència a la baixa que s’ha mantingut durant tots els mesos de l’any passat i l’atur se situa per sota del que hi havia al final del 2011 (4.469 persones aturades). Cal dir, però, que encara s’està lluny de la recuperació de les xifres d’abans de l’esclat de la crisi, ja que entre el 2007 i el 2008 el nombre de persones aturades es va duplicar (de 1.730 a 3.045).

Pel que fa a les contractacions, al 2014 s’han fet 1.130 contractes nous respecte al 2013 (el 90,9% són de caràcter temporal). En aquest sentit, el regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha posat de manifest que “l’augment de la contractació no ve acompanyada per unes condicions laborables desitjables perquè les famílies puguin estabilitzar-se, ja que la meitat dels contractes temporals són inferiors als tres mesos”.

A l’altra banda de les dades positives, de la baixada de l’atur i de l’augment de les contractacions, hi ha la preocupació de l’increment de l’atur de llarga durada. El 30% de les persones aturades al Vendrell fa més de dos anys que es troben en aquesta situació, la qual s’agreuja amb la pèrdua de les prestacions de l’atur. Les persones més grans de 45 anys, les que tenen menys formació i les dones són les que tenen més dificultats per trobar una feina. Kenneth Martinez ha explicat que “cal fer modificacions legals per incentivar les empreses a contractar persones amb aquests perfils”. El regidor també ha dit que ”l’atur genera moltes de les problemàtiques socials al municipi”. El 52% de les persones aturades del Vendrell no cobren cap prestació d’atur i part d’elles depenen d’ajuts socials.

Respecte a l’ocupació d’aquestes persones aturades de llarga durada, el regidor va explicar que són necessàries empreses que necessitin mà d’obra: “Cal continuar apostant pels sectors del comerç i el turisme i treballar en l’atracció d’empreses del sector logístic aprofitant la nostra ubicació estratègica”.

Un altre factor que ha fet disminuir l’atur ha estat l’autoocupació, ja que moltes persones han optat per crear la seva pròpia empresa com a última opció després d’estar un temps sense trobar feina. Sobre aquest aspecte, Kenneth Martínez va anunciar que, en el pressupost del 2015, està prevista una partida per poder subvencionar el 80% de la quota d’autònoms durant el primer any per a aquelles persones aturades que optin per l’autoocupació. Properament, des de l’Eina Espai Empresarial es donaran més detalls sobre aquest suport a nous autònoms.

Dades de l'atur, contractacions i Seguretat Social del 2014

 ©2019 Ajuntament del Vendrell