12-29 Conveni PIMECwL'Ajuntament del Vendrell i Pimec Comerç han signat aquest migdia un conveni de col·laboració per promoure conjuntament la dinamització econòmica del municipi i desenvolupar accions de conjuntes en l'àmbit del comerç.

El conveni ha estat signat per l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, i el president del Consell de Tarragona de Pimec, Florenci Nieto. També han estat presents en l'acte la regidora de Promoció Econòmica, Àngels Turdiu, el primer tinent d'alcalde, Benet Jané i el president del Centre d'Iniciatives i Turisme, Magí Mateu.

L'objectiu d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament del Vendrell i Pimec Comerç per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d'actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes empreses comercials del Vendrell.


En aquest sentit, ambdues institucions realitzaran accions conjuntes a partir dels següents eixos estratègics:


1. Cap a la professionalització del sector

- Dissenyar conjuntament un diagnòstic de les mancances actuals del sector en termes de formació.
- Realitzar programes de formació especialitzada en comerç.
- Generar lligams entre les escoles de comerç i els gremis sectorials i territorials.

2. Promoció de l'associacionisme

- Promoure la renovació i actualització de les estructures associatives de comerç, així com la progressiva unificació de les diverses associacions d'un mateix municipi.
- Promoure la posterior integració de les associacions municipals a entitats d'àmbit superior català.
- Assessorar les associacions de comerciants en tot allò relatiu a legislació, drets de les persones consumidores, noves tecnologies, conflictes laborals, relacions institucionals, etc.
- Promoure que es creïn estructures associatives de comerç, i la seva posterior inclusió a federacions o entitats d'àmbit superior.

3. Foment i assessorament a la creació d'empreses a l'àmbit del comerç

- Assessorar els empresaris i empresàries que desitgin crear una empresa de comerç.
- Promoure també la internacionalització de les empreses de comerç.

4. L'excel·lència als mercats municipals

- Endegar projectes per reforçar la centralitat del mercat municipal al conjunt de l'oferta comercial.
- Dissenyar projectes, conjuntament amb els ens locals, perquè el mercat municipal esdevingui nucli de la vida social del municipi mitjançant l'organització d'actes cívics, culturals, lúdics i solidaris a les seves instal·lacions.
- Endegar accions encaminades a assolir l'excel·lència als mercats municipals i a millorar l'experiència de compra de les persones consumidores.
- Dissenyar projectes per rellançar l'activitat dels mercats de marxants, tot integrant-la dintre de l'oferta comercial local.

5. La integració dels comerciants nouvinguts

- Organitzar actes i jornades per tal de facilitar la integració dels comerciants nouvinguts.
- Elaborar materials específics en aquest àmbit.
- Realització de jornades de sensibilització per tal de desmuntar tòpics, rumors i llegendes urbanes que dificulten la integració real dels comerciants nouvinguts.

6. El comerç electrònic
- Promoure programes de formació en noves tecnologies adreçats específicament al món del comerç.
- Realitzar jornades i tallers de sensibilització en aquest àmbit.
- Contribuir a la creació de botigues virtuals col·lectives per a barris, mercats, eixos comercials o municipis amb atractiu turístic.©2019 Ajuntament del Vendrell