12-29 Riera ACAwL'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament del Vendrell (Baix Penedès) estan duent a terme diversos treballs de manteniment i conservació de lleres en un tram de 1.460 metres de la riera de la Bisbal. Aquestes actuacions, amb un cost total superior als 10.600 euros finançats en un 80% per l'ACA i el 20% restant pel consistori del Baix Penedès, s'estan desenvolupant en un tram urbà de la riera, concretament entre el pont de la carretera C-246 i la desembocadura del torrent del Lluc.

Les tasques d'execució les està duent a terme Forestal Catalana SA, en virtut del conveni de col·laboració signat amb l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest sentit, els treballs consisteixen en l'eliminació de la vegetació herbàcia de la llera i la retirada puntual d'alguns arbustos, així com també de residus sòlids urbans.

Un cop finalitzades les actuacions, el tram urbà de la riera de la Bisbal gaudirà d'una major capacitat de desguàs, reduint així el risc de desbordament en cas de crescudes sobtades de cabal provocades per avingudes, així com d'un major potencial ambiental.

Aquesta actuació s'emmarca dins la convocatòria de subvencions per actuacions de conservació i manteniment de lleres en zona urbana en l'àmbit de les conques internes catalanes, endegada per l'ACA a finals de l'abril d'enguany.

La convocatòria de subvencions contempla un import total de 375.000 euros, dels quals l'ACA aportarà 300.000 (80%) i els ajuntaments els 75.000 euros (20%) restants.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell