12-18 ple 250El ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar, per unanimitat, aquest dijous el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de dues noves aules en un edifici annex a l’edifici principal de l’escola Àngel Guimerà. Amb aquesta actuació, l’escola de primària guanyarà espai per poder encabir millor el seu alumnat i, també, recuperar les aules d'informàtica i de música. Les obres tenen un cost previst de 180.000 euros, dels quals el Consistori n'aportarà un màxim de 90.000 €, que s’inclouran en el pressupost per l'any vinent, mentre que la resta l'aportarà la Generalitat. La voluntat és que les dues noves aules entrin en funcionament el setembre del 2015.

La sessió d’aquest dijous també va aprovar, per unanimitat, la modificació dels estatuts del Consorci Universitari del Baix Penedès per tal que aquest organisme, del qual l’Ajuntament del Vendrell en forma part, pugui dedicar esforços a coordinar tasques en favor de l’ocupació a la comarca, dins del programa “Treball a les 7 comarques” del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest programa promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica.

Un altre dels punts destacats del ple va ser la proposta de desestimació d’al·legacions i l’aprovació definitiva, amb 16 vots a favor (PSC, CiU, JpV, RNA i PP) i 5 en cobtra (PxC), de la modificació de les ordenances fiscals per al 2015. En concret, s’havien presentat tres al·legacions: una del grup municipal de Plataforma per Catalunya i una de la Junta del Mercat Municipal, en el sentit d’una demanda de rebaixa d’impostos, taxes i preus públics, i una tercera del Bingo Santven, per un desacord amb la taxa de gual. Totes tres van quedar desestimades pel govern en considerar que la proposta d’ordenances és conforme a dret i les ordenances fiscals per a l'exercici 2015 queden aprovades definitivament. Tal com es va dir en el Ple del passat 24 d'octubre, augmentaran un 1% de mitjana les ordenances de cara al 2015. El govern ha calculat que el cost anual que tindran els tributs municipals per una família vendrellenca mitjana al 2015 serà de 735,69 euros, uns set euros més que aquest any 2014. En una comparativa del cost anual dels tributs municipals, una família vendrellenca, aquest any passat, ha pagat un 11% menys respecte a altres municipis de l’entorn més proper, com ara Calafell, Cunit, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú o Cambrils, entre d'altres. Amb aquest ajustament fiscal, es podrà continuar donant compliment al Pla d’Ajust, garantir els serveis públics municipals i amortitzar uns 7 milions d’euros de deute.

En el ple, el grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar una proposta de resolució demanant ajudar a les famílies en situació de desprotecció no contemplada en dins els barems de l’actual política d’ajuts socials. I una segona proposta sol·licitant garantir una alimentació adequada a les famílies en situació de desprotecció. Amb 15 vots en contra (PSC, CiU, JpV i RNA), 5 a favor (PxC) i una abstenció (PP), totes dues propostes van quedar desestimades ja que el govern considera que totes les famílies i persones necessitades del municipi estan degudament ateses pels Serveis Socials i reben ajudes després d'una valoració de la situació de cada cas.

De la seva banda, l’equip de govern va presentar una moció per adherir-se a la declaració del comerç català en defensa del model propi del país signat per la Generalitat de Catalunya, les patronals i sindicats del comerç que, properament, serà presentat al Parlament. La moció, que referma la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya i rebutja la creixent intromissió de l’administració central en el model comercial català, va ser aprovada amb 15 vots a favor (PSC, CiU, JpV i RNA) i 6 en contra (PxC i PP).

Finalment, es va aprovar una tercera moció de Plataforma per Catalunya per tal de sol·licitar al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya i a ADIF reduir la separació entre les andanes fins als vagons dels combois de tren a l'estació del Vendrell. Es va aprovar per unanimitat amb la inclusió d'un paràgraf a la part explicativa, proposat pel regidor de Transport i Mobilitat, Kenneth Martínez, en què s’explica les raons que segons ADIF provoquen aquesta separació per tal que aquest organisme se centri en trobar una solució definitiva per reduir el risc que hi ha actualment.©2019 Ajuntament del Vendrell