09-30 ple 250L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha obert la sessió posant en coneixement de la corporació i de la ciutadania en general dos fets produïts avui i que afecten la composició del govern. D'una banda, el fet que la regidora del grup municipal del Partit Popular, Elisabeth Rodríguez, ha entrat una instància al registre de l'Ajuntament comunicant la decisió de no seguir formant part del govern municipal. I d'altra banda, el fet que la regidora Maria Teresa Mercader ha presentat també una instància comunicant que deixa de pertànyer al Grup Municipal del Partit Popular.

A conseqüència d'això, l'alcalde ha signat dos decrets: l'un, per revocar les competències delegades fins ara a la regidora Elisabet Rodríguez del grup popular i l'altre, que deixa sense efecte el nomenament de la regidora Teresa Mercader com a segon Tinent d'alcalde i com a membre de la Junta de Govern Local. Mercader passa a ser regidora no adscrita.

El ple ordinari del mes de setembre celebrat aquest dimarts a la tarda ha donat compte de dos decrets d'alcaldia de delegació de competències i nomenament del regidor Rafel Gosálvez com a membre de la Junta de Govern Local. Així mateix, a la sessió s'ha designat Gosálvez en substitució de Joan Josep Nin Esteban en les Comissions Informatives i Patronats Municipals.

En l'àmbit urbanístic, el ple ha aprovat per unanimitat la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla General número 45, referida a l'àmbit del sector 20 "La Muntanyeta Nord", que permetia l'ús comercial en aquesta zona, que fins ara estava destinada a ús industrial i residencial.

El ple, també per unanimitat, ha fet l'aprovació inicial de la modificació de l'article 86 de l'ordenança de Convivència i Civisme que regula en quines èpoques de l'any es poden dur a terme obres, tant en espais públics com en espais privats. Així mateix, en aquesta mateixa línia, el ple ha donat llum verda, per unanimitat, a la inclusió d'un punt en l'article 12 de l'Ordenança de Convivència i Civisme, que regula els usos a la via pública en totes aquelles peticions referents a sopars i dinars.

Un altre dels punts aprovats avui i per unanimitat són les bases per a la concessió de subvencions destinades a les entitats participants del projecte del Pla Educatiu d'Entorn.

En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat inicialment, i amb el vot favorable de tots els grups, la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports, que passa a incorporar 5 empleats per la dissolució de la societat El Vendrell Esport i Lleure.

El ple ha acordat, per unanimitat, iniciar un expedient de revisió d'ofici per declarar nul de ple dret l'acord de Ple de 29 d'abril de 2009 pel qual s'aprovava la modificació de les condicions econòmiques del dret de superfície i del contracte d'arrendament constituït amb l'empresa Vicsan per construir l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I és que es considera que aquesta modificació es va fer prescindint del procediment legal establert en aquests casos.

Cal recordar que l'any 2006 l'Ajuntament va adjudicar a Vicsan Torrembarra SA el dret de superfície per a la construcció de l'escola per un import de 4,6 M€ (IVA exclòs), amb un termini d'execució de 30 anys i un cost total, inclosos els interessos i el manteniment, de 9,9 M€. Al 2009 es va modificar el contracte –per incloure treballs i equipaments no previstos en el contracte inicial- incrementant l'import fins a 6,4 M€, el termini d'execució a 35 anys i el cost total queda en 44,5 M€.
El govern, en base a informes de la Secretària i Interventora actuals sobre l'anàlisi de l'expedient d'aquesta modificació, ha constatat que aquesta dóna com a resultat un increment desproporcionat de les quotes anuals que s'acorden i que suposen un greu perjudici per l'Ajuntament. En termes comparatius, mentre que el cost de l'obra es multiplicava per 1,4, el cost total per l'Ajuntament ho feia per 4,5. A més, i des del punt de vista formal, s'ha comprovat com a l'expedient de modificació de l'any 2009 es van ometre dos tràmits essencials: no hi consta cap informe del què era interventor municipal en aquell moment, que era obligat pels efectes econòmics que es causaven, com tampoc es va demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, un tràmit que és obligat per llei quan la modificació és superior al 10% o a 6M€ com és en aquest cas.
El ple d'avui, a banda d'iniciar els tràmits per declarar nul l'acord de ple de l'abril del 2009, també obre un tràmit d'audiència per a les parts implicades i acorda sol·licitar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

D'altra banda, el Ple d'aquest dimarts també ha aprovat la proposta de subrogació de l'Ajuntament del Vendrell als tres préstecs que té vigents la societat El Vendrell Esport i Lleure SLM, i que pugen 4,5M€. El punt ha quedat aprovat per 16 vots a favor (PSC, CiU, PP, JpV, RNA) i l'abstenció de Plataforma per Catalunya.

La sessió també ha donat llum verda, amb els vots a favor de tot el consistori, a l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. Un compromís de les ciutats i pobles per aconseguir els objectius de la Unió Europea de la reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

També per unanimitat, el ple de l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat una proposta de resolució de l'Alcaldia sobre la N-340. En concret, la proposta, que aquests dies també s'està debatent en els ajuntaments de Roda de Berà, Creixell, Torredembarra i Altafulla, insta al Ministeri de Foment a acabar l'A-7 incorporant-la, a partir del punt on finalitza el traçat actual, a l'AP-7, alliberant els peatges. I demana que mentre no es produeixi aquesta incorporació de l'A-7 s'alliberi el peatge de l'AP7 entre el Vendrell i Torredembarra per tal d'afavorir el seu ús per tots els vehicles i descongestionar així el traçat actual de la N-340. En aquesta proposta, els ajuntaments afectats demanen també una entrevista amb els responsables de la Subdelegació del Govern Central així com amb el Ministerio de Fomento per poder expressar aquesta necessitat i una altra amb la Delegació del Govern i la Conselleria de Territori de la Generalitat per obtenir el seu suport.

El ple ha desestimat les dues propostes de resolució presentades pel grup municipal de Plataforma per Catalunya. L'una demanava formalitzar la baixa de l'Ajuntament de la Federació de Municipis de Catalunya i l'altra, sol·licitava l'eradicació del patiment dels animals destinats al consum humà en el moment del sacrifici.©2019 Ajuntament del Vendrell