L’Ajuntament del Vendrell farà un sorteig públic d’un pis de lloguer social del carrer de les Roquetes el proper dilluns 29 de setembre a les 10 del matí a la sala d’actes del Centre cívic L’Estació. Els sol·licitants del lloguer social hauran de ser presents en aquest sorteig, de forma personal i inexcusable, per adjudicar l’habitatge i realitzar la llista d’espera, que servirà per al cas que algun impediment sobrevingut ocasionés la baixa de l’adjudicatari inicial, que tindrà una durada de 10 anys.

L’Ajuntament del Vendrell va aprovar el passat 24 d’agost, en Junta de Govern, les llistes definitives d’adjudicació, en règim de lloguer, d’un habitatge situat al carrer de les Roquetes núm. 105, primer primera, propietat de l’Ajuntament del Vendrell. El pis es llogarà a un preu social de 170 euros mensuals. L’habitatge té una superfície de 70 m2, distribuïda en menjador, cuina independent, dos dormitoris dobles (un de moblat), balcó i lavabo amb banyera. També disposa d’una plaça d’aparcament.

Per elaborar aquesta llista definitiva i fer el barem s’ha seguit el punt número 9 del plec de clàusules que regeix aquest procés d’adjudicació i que es detalla a continuació:

Conferiran preferència per a l’adjudicació de l’arrendament les circumstàncies següents:

- Estar empadronat i residir a la vila del Vendrell amb una antiguitat superior a tres anys de forma ininterrompuda en relació a la data de sol·licitud ..................................

5 punts

- Joves fins a 35 anys .................................................

5 punts

- Famílies monoparentals ............................................

5 punts

- Gent gran a partir de 65 anys ....................................

5 punts

- Algun membre de la unitat de convivència amb grau de discapacitat reconegut ................................................

5 punts

Els punts adquirits es poden sumar si es compleixen diferents circumstàncies de les anteriors.

S’han presentat un total de 81 sol·licituds, de les quals n’han quedat 50 a la llista d’admesos definitius:  

2 famílies amb 15 punts

20 sol·licituds amb 10 punts

23 sol·licituds amb 5 punts

5 sol·licituds amb 0 punts.©2019 Ajuntament del Vendrell