09-23 Escola adultswAquest curs 2014-2015 comencen les classes a la nova Escola d'Adults del Vendrell, situada a les antigues instal·lacions de l'Escola taller de L'Eina (zona escolar, avinguda de les Escoles). Mitjançant un conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'Ajuntament del Vendrell ha fet cessió d'aquestes dependències per ubicar la nova Escola d'Adults i ampliar d'aquesta manera l'oferta formativa de l'anterior Aula de Formació d'Adults del Vendrell, que estava ubicada a l'antiga Escola de Música (c/ Isidre Ribas).

Durant aquest estiu, la Regidoria d'Educació ha fet obres a l'interior del nou local per adequar l'espai a les necessitats del Centre.

L'Escola d'Adults, adreçada a persones de més de 18 anys, formarà cada curs uns 300 alumnes, amb l'objectiu de facilitar-los la finalització dels estudis obligatoris i l'accés a cicles formatius i als estudis universitaris. També oferirà activitats formatives en altres competències com informàtica, idiomes i llengua catalana.

Títol d'ESO i accés a la Universitat per a majors de 25 anys
A la nova Escola d'Adults del Vendrell, a partir d'aquest curs 2014-2015, s'hi podran fer la preparació per obtenir el títol de graduat d'ESO (GESO) i el curs de preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Fins ara, aquests estudis no es podien cursar al Vendrell i sí, en canvi, en altres municipis veïns. Per tant, amb aquest nou servei educatiu es cobreix un dèficit formatiu greu i es dóna satisfacció a una necessitat i demanda de la població.

L'Escola d'Adults comparteix el mateix complex educatiu amb la Casa d'Oficis de L'Eina, de formació ocupacional, i amb les aules del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI-PTT), per a majors de 16 anys sense l'ESO. Tota aquesta oferta formativa s'adreça als joves i adults amb baixa titulació acadèmica del municipi i comarca perquè completin i ampliïn els seus estudis, i puguin tenir d'aquesta manera millors possibilitats laborals i professionals.

Kenneth Martínez, regidor d'Educació, ha afirmat que "amb la nova Escola d'Adults, a més dels PQPI i el nou edifici de l'escola Marta Mata, completem el mapa escolar i l'oferta educativa bàsica del Vendrell, i ara toca treballar per millorar tant els resultats acadèmics, com la titulació i preparació de la població jove i adulta. Les possibilitats de futur del Vendrell passen per l'educació, per capacitar el nostre capital humà per a una economia moderna i innovadora".

Oferta formativa:
-Accés a cicles formatius de Grau Mitjà
-Accés a cicles formatius de Grau Superior
-Informàtica nivell inicial i informàtica nivell d'usuari
-Llengua catalana
-Anglès nivell inicial
-Punt de suport del Graduat d'ESO a distància
-Graduat en Educació Secundària Obligatòria (novetat curs 2014-2105)
-Preparació accés universitat per a majors de 25 anys (novetat curs 2014-2015)©2019 Ajuntament del Vendrell