09-17 casals activitat vendrell webEl passat 29 d’agost es posava fi a les activitats dels Casals d’Estiu del Vendrell i de Coma-ruga i del Pira’t Estiu, organitzats per l’Esplai Zig-Zag, l’Agrupament Escolta Tant Com Puc i l’Associació Trèvol a Coma-ruga, amb el suport de l’Àrea d’Infància i Joventut de l‘Ajuntament del Vendrell. Com cada any, des de l’Àrea d’Infància i Joventut es promou la realització d’activitats d’estiu per a la infància i l’adolescència, per poder donar resposta a la demanda de les famílies cobrint un temps que els menors de la vila tenen desocupat amb un caire educatiu i alhora lúdic.

L’equip de treball dels Casals d’Estiu està format per la direcció, per un responsable pedagògic que supervisa totes les activitats dels grups, per tal que totes s'adeqüin als objectius que es volen assolir, i pels monitors i monitores d’infants i joves que participen en les activitats d’estiu. Totes i cadascuna de les persones que formen aquest equip de treball són indispensables per configurar l’engranatge que permet fer realitat aquest projecte. És un equip humà molt ben preparat i amb àmplia experiència en l’educació en el temps de lleure.

Així doncs, aquest estiu, un total de 278 infants i joves han gaudit de les activitats de lleure al Vendrell. Els Casals, duts a terme a l’Escola Teresina Martorell, han funcionat molt bé i s’han acomplert els objectius. L’organització destaca les sortides a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, al Kàrting Coma-ruga, a l’Aqualeón, al Diver Parc, a la Cova de la Fontmajor i l’activitat Laser Tag, com a activitats estrella, a més de les sortides consolidades a la platja i a la piscina. Les activitats a l’escola han estat sempre lligades a un centre d’interès, com la Festa Major, els esports, els grafits, un tour arreu del món...

Pels Casals d’Estiu de Coma-ruga, duts a terme a l’escola Els Secallets, hi han passat fins a 82 infants i joves. L’organització valora positivament el nou projecte d’inclusió, adreçat a infants i joves amb discapacitat. Tots els participants han gaudit d’una activitat lúdica i educativa al llarg de l’estiu, amb una festa final entorn de la Festa de l’Escuma. El projecte ha inclòs activitats, jocs i dinàmiques, a més d’una sortida setmanal, sota el marc educatiu de participar i aprendre en comunitat.©2019 Ajuntament del Vendrell