09-05 rafel gosalvez 250En el Ple extraordinari d’aquest migdia, Rafel Gosálvez ha pres possessió com a regidor del grup municipal del PSC de l'Ajuntament del Vendrell. Rafel Gosálvez, de 37 anys, és director d'Unitats d'Escolarització Compartida del Vendrell, Calafell i Cunit. És llicenciat en Pedagogia i pertany al Ball de Diables del Vendrell. Tindrà les mateixes competències que tenia Joan Josep Nin: Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics.


Per unanimitat, s'ha pres coneixement de la sentència núm. 643/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i acordar una pròrroga forçosa del vigent contracte per a la constitució d'una societat mixta per la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament, subscrit amb l'empresa Aqualia Gestión Integral de Agua, SA.

D'altra banda, amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC) s'ha aprovat, de forma inicial, un expedient de modificació de crèdits per un valor total d'1.100.000 euros i, de forma definitiva, el compte general per a l'exercici del 2013 que inclou el de la Corporació, els Organismes Autònoms i les societats municipals.


S'ha excusat l'absència del regidor Sergi Teruel (CiU).©2019 Ajuntament del Vendrell