06-12 ple extraordinari 250En el ple d'aquest dijous s'ha aprovat acollir-se a la modificació de les condicions financeres de l'operació de crèdit per al pagament a proveïdors emparada pel Reial Decret Llei 4/2012 i relacionada amb el Pla d'Ajust (2012-2022) per a la millora de la hisenda municipal.

En concret les modificacions són una ampliació d'un any del període de carència, el manteniment del termini d'amortització (2022) i la reducció del tipus d'interès (en un 1,31 %, aproximadament). Aquestes noves condicions suposaran per a l'exercici 2014 un estalvi de 140.000 euros en interessos i una reducció d'1,5 milions d'euros en amortització

Per adoptar aquest acord, complementàriament també s'han aprovat els punts següents:

- la confirmació del Pla d'Ajust sense haver d'adoptar noves mesures sobre les que es van aprovar inicialment;

- l'adhesió al punt general d'entrada de factures electròniques;

- l'adhesió a la plataforma "Emprende en 3" per impulsar i agilitzar els tràmits per iniciar una activitat empresarial,

- i la substitució immediata d'un mínim d'un 30% de les vigents autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per comunicacions prèvies amb declaracions responsables per tal d'agilitzar l'obertura d'establiments. Aquest tipus de tramitació ja s'està fent de forma general a l'Ajuntament del Vendrell.

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha explicat que "l'estalvi que es generi amb aquests noves condicions financeres no es destinarà a fer més despesa, sinó que servirà per escurçar el temps que es triga a pagar les factures i continuar, així, el ritme de reducció d'aquest termini de pagament a proveïdors que es va iniciar en l'aprovació del Pla d'Ajust". Actualment el termini de pagament a proveïdors se situa entre els 90 i els 120 dies.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell