06-04 constitucio consell mobilitat webAquesta setmana ha finalitzat el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell, que es va iniciar el mes de setembre de 2012 amb la convocatòria a la participació dels vilatans en la seva elaboració. Al juny del 2013 es van començar a fer les sessions de participació convocant els grups de treball després de constituir el Consell Territorial per la Mobilitat. Amb la voluntat de millorar la comunicació, la transparència, l'eficàcia i l'eficiència, tot el procés s'ha pogut seguir a través del web municipal (www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes/mobilitat/pla-de-mobilitat-urbana/consell-territorial-per-la-mobilitat.html).

Seguint les directrius europees, el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell exposa tot un seguit d'estratègies amb els objectius de reduir l'ús del vehicle privat, potenciar la mobilitat sostenible i fomentar la convivència entre vianants i ciclistes. I una de les mesures més destacades que es poden derivar d'aquest Pla és convertir el nucli antic en una zona d'ús prioritari per a vianants i resoldre així els problemes de congestió associats a zones d'aparcament de vehicles.

Ara, abans d'aprovar-lo, s'ha traslladat el document del Pla que ha sorgit d'aquest procés participatiu a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat corresponent (ATM Tarragona), per tal que emeti un informe en el qual s'ha de pronunciar sobre la seva coherència amb els criteris i les orientacions establerts pel Pla Director de la Mobilitat corresponent. Cal dir que l'ATM Tarragona ja ha valorat molt positivament tot el procés participatiu, sobretot pel fet que s'hagi pogut seguir a través del web municipal.

La regidora de Via Pública, Mobilitat i Transport, Elisabet Rodríguez, agraeix la participació compromesa de totes les persones que han format part dels grups de treball del procés participatiu del Pla de Mobilitat que "esperem que es tradueixi en una millora de la mobilitat en el nostre municipi".

 ©2019 Ajuntament del Vendrell