04-15 PlewEn el Ple d'aquesta tarda han quedat aprovades les bases reguladores per a la concessió de convenis amb entitats de lleure del Vendrell de l'àmbit d'Infància i Joventut per tal de continuar potenciant la vida associativa al municipi.

El punt ha quedat aprovat amb els 15 vots del govern (PSC, CiU, PP i JpV) i els 5 en contra de l'oposició (PxC).

Així mateix, el ple ha aprovat, per unanimitat, cedir l'ús de l'espai que actualment ocupa el taller ocupacional i l'escola taller, ubicat a l'avinguda de les Escoles, núm.19, a la Generalitat de Catalunya, per tal que aquesta hi ubiqui la nova escola de Formació d'Adults. Actualment, l'Aula de Formació d'Adults està situada als espais de l'antiga Escola de Música del carrer Isidre Ribes, unes instal·lacions que en els últims anys han quedat petites. Amb el trasllat previst, l'Aula de Formació d'Adults es podrà convertir en Escola i podrà acollir amb més comoditat per als usuaris la seva oferta formativa.

D'altra banda, el ple ha aprovat una modificació del repartiment del cost a suportar per l'Administració en la imposició i ordenació de contribucions especials per l'execució de les obres compreses al projecte de millora de serveis urbanístics de la urbanització Els Masos II. Segons el govern, aquesta modificació ve motivada perquè estava previst que una part del finançament de l'obra provingués del Pla Únic d'Obres i Serveis, però finalment aquesta subvenció ha quedat denegada. Aquesta part del finançament ha passat a ser assumida per l'Ajuntament. Les obres, que tenen un cost total de 735.000 €, quedaran finançades amb 150.000 euros aportats pel promotor; 239.000 € per l'Ajuntament i 346.000 € pels veïns.

El govern municipal ha rebutjat la proposta de Plataforma per Catalunya per tal de garantir als avis del municipi una alimentació digna i equilibrada. Des del govern s'ha explicat que aquest servei ja s'està prestant des de fa molts anys, emmarcat en un programa d'atenció global a les persones grans que ho necessiten, en el què també es compta amb la col·laboració de l'Àrea bàsica de Salut, la regidoria de Gent Gran, voluntaris i entitats del tercer sector. En concret, el regidor de Serveis Socials ha explicat que fa anys que està en funcionament un servei de menjar a domicili per a les persones grans que ho necessiten. En concret, s'hi poden acollir persones de més de 65 anys, i que siguin derivades des dels Serveis Socials un cop feta la valoració del seu cas. Aquest servei ofereix menús equilibrats, de dilluns a dissabte, amb un preu per menú de 4 euros.

Per unanimitat, s'ha aprovat la moció de l'equip de govern per donar suport a l'Institut d'Estudis Penedesencs per tal que pugui continuar treballant en les successives fases de desenvolupament del Llibre Blanc de la Cultura al Penedès, així com en la materialització de les seves conclusions. En aquest sentit, l'Ajuntament assumeix el compromís de treballar en coherència per tal d'aconseguir l'objectiu de fer, de l'Àmbit Penedès, un territori cohesionat culturalment i socialment i, per tant, de promoure polítiques culturals acordes amb aquest objectiu. Està previst que aquesta moció sigui aprovada també per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el de Vilanova i la Geltrú.

Al ple d'aquesta tarda l'alcalde ha excusat l'absència de la regidora Elisabet Rodríguez (PP).©2019 Ajuntament del Vendrell