L'Ajuntament del Vendrell ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública.

D'una banda, la Diputació ha aportat 18.000 euros corresponents a ajuts del 2013 en concepte de les despeses destinades a garantir la protecció i la seguretat a les platges, a través del servei de la Creu Roja i de tasques d'abalisament.

De l'altra, en relació amb la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en l'exercici del 2013, la Diputació ha aportat 5.049,06 euros, que s'han destinat a fer actuacions de prevenció de la proliferació del mosquit tigre. S'han dut a terme la neteja de torrents i rieres per evitar-hi l'acumulació d'aigua en els residus que s'hi trobaven, s'ha fet la conversió dels desguassos del barri del Pèlag en embornals secs i s'han editat uns tríptic informatius.©2019 Ajuntament del Vendrell