elvendrell_2008_webLa Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament del Vendrell, celebrada el passat dilluns 10 de novembre, va acordar la tramitació de la petició de pròrroga excepcional per a quatre anys més del Pla de Barris per a la millora de barris, àrees i viles que requereixen una atenció especial. La documentació es presentarà a l'Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Generalitat de Catalunya en forma de proposta de segona pròrroga del conveni inicial de la convocatòria del 2007-2011 i prorrogat fins al 31 de desembre del 2013. D'altra banda, la JGL també va acordar la tramitació de la tercera modificació del Pla Econòmic Financer del Pla de Barris per tal de fer possible l'execució de quatre anys més de pròrroga fins al 31 de desembre de 2017.

 

Amb la sol·licitud d'aquesta pròrroga del Pla de Barris, l'Ajuntament del Vendrell mostra la seva voluntat de seguir donant continuïtat als programes socials i potenciar-los, tot i l'esforç que això representa, sobretot després de l'anunci que va fer la Generalitat de Catalunya el 2012 de no poder aportar el seu 50 %. En aquest sentit, cal tenir en compte que la continuïtat dels programes socials suposa una disminució dels imports inicials previstos en programes d'inversió.

 

Laia Gomis, regidora de Pla de Barris, ha explicat en relació a aquesta sol·licitud de pròrroga que "l'Ajuntament del Vendrell demostra una vegada més la voluntat de seguir impulsant aquest projecte com un instrument transversal que ens permet incidir en realitats plurals i diverses així com també potenciar totes les qüestions centrades en les persones. Per aquest motiu, aquesta nova pròrroga del Pla de Barris continuarà tenint un vessant més social, més orientada a les persones, unes actuacions que potser passen més desapercebudes, però que tenen una gran importància i estaran centrades sobretot en els joves, les dones, la gent gran i l'ocupació".

Per tant, es manté el projecte de rehabilitació de la Bodega de la Cooperativa Agrícola amb l'objectiu que esdevingui en un futur un espai plurifuncional, però es redueix la seva consignació pressupostària d'1.040.473,26 euros a 363.304,87 euros. La diferència es destinarà a altres actuacions de caire social. El que sí que manté la mateixa dotació de 514.087,38 euros és el projecte d'una passera sobre la Riera de la Bisbal.

I els programes que veuen incrementades les seves dotacions són els adreçats a joves (cine jove, tallers, activitats d'estiu, col·laboració amb els instituts i servei d'atenció a la infància, entre d'altres), el "Pont entre nosaltres" (mediació a l'escola Teresina Martorell i comunitària i Educador social) i el de transversalitat de coordinació, participació i comunicació del pla.©2019 Ajuntament del Vendrell