Aigües de Tomoví alerta que una empresa es fa passar il·lícitament per la companyia d'aigües per poder vendre els seus productes.


Aquesta empresa proporciona informació falsa i pregunta als veïns l'edat, si viuen sols i intenta accedir als domicilis particulars.

El regidor d'Aigües demana als vendrellencs que no atenguin a aquestes persones.

Aigües de Tomoví, S.A., empresa mixta municipal que gestiona el cicle integral de l'aigua al municipi del Vendrell, informa que en els darrers dies s'han detectat continues i reiterades trucades per part d'una empresa que, en nom del Servei Municipal d'Aigües del Vendrell, intenta vendre els seus productes.

Veïns afectats han informat que l'empresa respon al nom de "Starwater" i que, assegurant que l'aigua està en males condicions (informació totalment falsa), fa preguntes com l'edat o si viu sol. Fins i tot alguns veïns asseguren que, aprofitant algunes obres properes, intenten accedir als domicilis particulars per fer anàlisis d'aigua assegurant que corren un greu perill si beuen aigua de l'aixeta.

El regidor d'Aigües, Jaume Escarré, demana a tots els vendrellencs que no atenguin a aquestes trucades, "ja que l'únic que intenten és vendre els seus productes a través de la por, de la intimidació i per descomptat de l'engany a la gent".

En aquest sentit, Escarré informa que l'aigua de consum humà de la xarxa municipal prové
dels pous de Tomoví i de l'Ebre. Abans de distribuir l'aigua a les cases reben el pertinent tractament i estan continuadament sotmeses a estrictes controls periòdics de qualitat per part de l'empresa mixta i de l'Autoritat Sanitària.

Un cop més, Aigües de Tomoví recorda que al llarg de l'any es realitzen un total d'11.000 determinacions analítiques de l'aigua, en les quals es controlen paràmetres tant físico-químics com microbiològics. Els resultats analítics obtinguts d'aquestes fonts d'aigua i els realitzats a la xarxa de distribució compleixen els criteris d'aptitud establerts al "Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (B.O.E. de 21 de febrer de 2003)" i amb el que disposa el pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya (desembre de 2005).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell