08-07_GurdieswL'Àrea de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell ha informat que un acte de vandalisme ha provocat el trencament d'un vidre de protecció dels elements conservats del jaciment d'època ibèrica de les Guàrdies que es troben exposats a la plaça de les Guàrdies, a la carretera de Sant Vicenç de Calders. La resta de vidres del mòdul també estan malmesos. En concret, en aquest indret s'hi troben instal·lats dos forns de reducció del ferro i una boca de sitja, traslladats aquí l'any 1999.

L'Àrea de Cultura ja ha presentat la denúncia pertinent davant dels cossos de seguretat i ha explicat que el passat divendres 2 d'agost ja es va retirar el vidre trencat que protegeix el jaciment. En el seu lloc s'hi col·locarà una planxa de ferro perquè ningú hi prengui mal. La Regidoria de Cultura ha lamentat aquests acte d'incivisme, que atempta contra l'important patrimoni arqueològic del municipi i que causarà, per tal de reposar-lo, un elevat cost econòmic a tota la ciutadania. En aquests moments, la Regidoria està estudiant la possibilitat de substituir aquests vidres o bé la redistribució dels forns en altres indrets.

Cal recordar que les excavacions arqueològiques dutes a terme com a conseqüència de la construcció de l'autopista A-16 entre Sitges i el Vendrell, abans que comencessin les obres, van deixar al descobert un important jaciment d'època ibèrica a l'indret conegut com les Guàrdies, dins el terme municipal del Vendrell. El fet de coincidir amb el tram de l'autopista va provocar que aquest jaciment hagués de ser inventariat i posteriorment derruït. L'Ajuntament del Vendrell, veient que es perdia una part del patrimoni, va demanar l'extracció dels elements més importants o representatius del jaciment i la realització de motlles dels altres. Els elements extrets in situ foren tres forns de reducció del ferro rectangulars i una boca de sitja. D'aquests elements, dos dels forns i la boca de sitja formen un conjunt, que va ser ressituat a la carretera de Sant Vicenç, en un espai convenientment adequat a les necessitats d'aquestes restes, per a la seva exposició pública.©2019 Ajuntament del Vendrell