06-27_Jaume_EscarrwAquest proper mes de juliol està previst que l'empresa Aigües de Tomoví comenci les obres de millora de la xarxa de clavegueram i de subministrament d'aigua de la carretera de Valls compresa entre el carrer de Serafí Pitarra i el carrer de l'Estrella, que tindran una durada de tres mesos. La propera setmana es realitzaran diverses cates a la zona, per iniciar els treballs de més envergadura la segona setmana de juliol.

La primera fase de les obres afectarà des del c/ Estrella fins al camí de Tomoví. Mentre durin els treballs d'aquesta primera fase, es permetrà la circulació de vehicles en direcció a Valls i quedaran habilitades les entrades i sortides de les cases i la circulació de vianants. Aquesta fase -la més llarga- estarà finalitzada abans de l'inici del nou curs escolar. L'afectació de la segona fase dependrà de l'evolució de l'obra i es comunicarà properament.

En concret, les obres de millora consistiran, d'una banda, en la substitució del col•lector de clavegueram, que entre el carrer de Serafí Pitarra i el camí de Tomoví transcorre per sota de la vorada de la vorera nord de la carretera de Valls, i que entre el carrer del Progrés i el carrer del Nord transcorre per sota de l'altra vorera. Aquest col·lector, a part de recollir els abocaments de les connexions de servei dels habitatges del costat de la carretera per on transcorre la canonada, recull les aportacions dels col·lectors d'aigües residuals dels carrers que arriben a la carretera des del nord. Actualment aquest col·lector es troba en molt mal estat. D'altra banda, els treballs consistiran en la substitució de la conducció de subministrament d'aigua que existeix a la vorera oest de la carretera de Valls entre el carrer de Montserrat i el carrer del Nord. La conducció existent és de fibrociment, de 150 mm de diàmetre, i també està molt deteriorada.

El regidor d'Aigües i president d'Aigües de Tomoví, Jaume Escarré, ha explicat que es tracta d'una obra "molt necessària", ja que el mal estat del col·lector de clavegueram havia arribat a provocar inundacions de baixos de la zona quan s'havien produït pluges intenses. Els treballs estan valorats en 440.000 euros.©2019 Ajuntament del Vendrell