06-21_Cloenda_TallerswEl passat divendres 21 de juny, el Centre cívic l'Estació del Vendrell va acollir l'acte de cloenda del Taller de llengua i cultura catalanes que organitza la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament del Vendrell. Aquest taller té per objectiu facilitar l'accés dels col•lectius d'origen immigrant a la formació i informació necessàries per tal que s'integrin dins del municipi del Vendrell.

A la cloenda hi van intervenir les professores del taller Isabel Gibert i Anna Torres; el cap de Serveis Socials, Josep Miquel Beltran; el regidor de Serveis Socials, Hermini Caballero i l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer. Durant l'acte, també es va projectar un vídeo sobre els tallers, realitzat per TV El Vendrell, i es van repartir 131 diplomes acreditatius a tots els alumnes que han assistit a les classes entre 25 i 90 hores.

Els alumnes d'aquest taller són persones que han arribat al Vendrell procedents de països estrangers. Els criteris que es tenen en compte a l'hora d'organitzar els grups són la formació acadèmica i el nivell de català de cadascun dels participants. Aquest any hi han participat alumnes d'origen marroquí, colombià, xinès, romanès i pakistanès, entre d'altres.

Amb el Taller de llengua i cultura catalanes és pretén impulsar el català com a llengua habitual de comunicació i evitar les barreres relacionades amb el coneixement i l'ús de l'idioma. A la vegada, també es treballen de forma transversal altres aspectes molt importants com ara el civisme i les normes de convivència des d'una perspectiva intercultural. Aquesta convivència passa per conèixer les obligacions i els drets dels ciutadans, ja sigui al món laboral, la sanitat, els serveis socials o l'educació.

Les línies d'actuació del Taller de llengua i cultura catalanes es fonamenten en cinc eixos principals:

1. Conscienciar i sensibilitzar els participants de la importància que té aprendre el català.
2. Fomentar la curiositat i el coneixement de la societat en la qual viuen.
3. Treballar el civisme i les normes bàsiques de convivència ciutadana des d'una perspectiva intercultural.
4. Treballar les obligacions i els drets dels ciutadans, ja sigui en l'àmbit laboral, sanitari, de serveis socials, educatiu, etc.
5. Fomentar la participació dels alumnes del programa en les activitats que s'organitzen al municipi per tal de facilitar la seva integració.©2019 Ajuntament del Vendrell