06-04_constitucio_consell_mobilitat_webEl passat dilluns 3 de juny de 2013, al vespre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament del Vendrell, va tenir lloc l'acte de constitució del Consell Territorial de la Mobilitat. La presentació va anar a càrrec de l'alcalde, Martí Carnicer, i de la regidora de Mobilitat, Elisabet Rodríguez.

La composició del Consell és el següent:
La presidència correspondrà a l'Alcaldia, que la podrà delegar a la Regidoria de Mobilitat; la vicepresidència correspondrà a la Regidoria de Mobilitat; la secretaria correspondrà a la persona que formi part del personal de l'Ajuntament que es determini; els vocals seran tots els membres dels grups de treball (Mobilitat a peu, Mobilitat en bicicleta, Mobilitat en transport públic, Mobilitat en vehicle privat, aparcaments i seguretat viària, i altres actuacions); un representant de cada grup polític municipal, administracions, institucions, empreses i entitats amb l'àmbit d'actuació al Vendrell relacionades amb la mobilitat, i també hi podran assistir assessors tècnics.

 

Els objectius i les funcions del Consell Territorial de la Mobilitat són:
1.- Fomentar el debat i la participació ciutadana per construir un model de mobilitat sostenible al Vendrell.
2.- Obtenir un coneixement periòdic de les preocupacions de les entitats i dels ciutadans entorn de la mobilitat.
3.- Potenciar el diàleg, la reflexió i la cooperació en qüestions relacionades amb la mobilitat entre l'Ajuntament, les entitats i els veïns.
4.- Fomentar el coneixement de la mobilitat sostenible, accessible, segura i més humana, així com les accions que es duguin a terme.
5.- Consensuar els eixos vertebradors que han de regir el Pla de Mobilitat Urbana.
6.- Definir els objectius estratègics que ha d'establir el Pla de Mobilitat Urbana.
7.- Impulsar les accions de la mobilitat al Vendrell a partir de les estratègies consensuades.
8.- Emetre informes i dictàmens, i elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d'interès relacionats amb la mobilitat.
9.- Fer el seguiment, avaluar i revisar la implementació dels acords adoptats en l'àmbit de la mobilitat i l'accessibilitat a les vies i espais públics.

La metodologia de treball serà la següent:
1. Reunions amb els grups de treball per recollir noves aportacions.
2. Valoració per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
3. Retorn de la valoració als grups de treball.
4. Ple del Consell Territorial de la Mobilitat per fer-ne l'aprovació.
5. Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana.

Durant la resta del mes de juny es convocaran els grups de treball per iniciar les sessions de participació.

 

Més informació: http://www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes/mobilitat.html©2019 Ajuntament del Vendrell