Durant una obra rutinària d'Aigües de Tomoví al carrer del Forn de la Calç, es va detectar una petita cavitat sota del paviment, que es va crear per causes naturals.

Després de la inspecció dels tècnic d'Aigües de Tomoví, d'Urbanisme i de Via Pública, es va observar que el forat tenia 2,5 metres d'amplada i uns 80 centímetres de fondària.


Per evitar l'enfonsament del paviment, l'Ajuntament està omplint de material i compactant aquesta cavitat.©2019 Ajuntament del Vendrell