elvendrell_2008_webL'Ajuntament del Vendrell exercirà l'opció de prorrogar el Pla de Barris durant dos anys més, fins al 2013. Aquesta decisió permetrà realitzar inversions a la vila per un valor total de 2.256.699,14 euros. El 50% d'aquesta inversió anirà a càrrec de l'Ajuntament del Vendrell i l'altre 50% la realitzarà el Govern de la Generalitat.

Aquesta pròrroga del Pla de Barris tindrà com a particularitat la potenciació dels programes socials. En aquest sentit, més d'un 23% del total de la inversió es destinarà a finalitats socials. Actuacions com el Programa Jove, el programa "Ponts entre nosaltres", el programa de dinamització comercial o el d'atenció a la gent gran, entre d'altres, es repartiran més de 500.000 euros durant els propers 2 anys.

Laia Gomis, regidora de Pla de Barris, ha explicat en relació a la sol·licitud de la pròrroga que "l'Ajuntament del Vendrell demostra amb aquesta petició de pròrroga del Pla de Barris la voluntat de seguir impulsant aquest projecte com un instrument transversal que ens permet incidir en realitats plurals i diverses així com també potenciar totes les qüestions centrades en les persones. Per aquest motiu, aquesta pròrroga del Pla tindrà una vessant més social, més orientada a les persones, unes actuacions que potser passen més desapercebudes però que tenen una gran importància i estaran centrades sobretot en els joves, les dones, la gent gran i l'ocupació".

La rehabilitació del celler de la Cooperativa Agrícola serà l'altra gran projecte de la pròrroga del Pla de Barris. En aquest cas, es destinaran 1.040.473,26 euros per recuperar aquest edifici amb l'objectiu que esdevingui en un futur un espai plurifuncional. L'estudi històric d'aquest equipament, constata que és la segona cooperativa més antiga de Catalunya, datada del 1911 i especialment singular perquè el seu soterrani és obra de l'arquitecte Cèsar Martinell. El projecte de rehabilitació contempla l'accés públic a aquest espai d'especial valor històric.

Tot i això, l'inici de les obres de la Cooperativa Agrícola haurà d'esperar a l'aprovació del Pla Parcial que actualment es troba aprovat en fase inicial. L'Ajuntament no podrà iniciar les obres de rehabilitació fins a la signatura d'un conveni amb els actuals propietaris, en el qual es formalitzarà el canvi de titular.

Un altre dels projectes destacats d'aquesta pròrroga del Pla de Barris serà la construcció d'una nova passera per sobre de la riera de la Bisbal. Aquesta obra tindrà una inversió total de 514.087,38 euros. L'objectiu d'aquest equipament és millorar la connexió entre les dues parts del municipi separades per la riera per superar així aquesta frontera natural. En aquest sentit, la nova passera se situarà a l'altura del passeig de les Bòbiles i permetrà connectar amb la zona de creixement del Botafoc i millorar-ne l'accessibilitat i la comunicació.

pdf Actuacions©2019 Ajuntament del Vendrell