02-23_Edificis_plaa_Pep_Jai_01_webS'enderroca part d'una casa del Vendrell per alinear la plaça Pep Jai com estableix el Pla General vigent.

La finca, ubicada entre el número 15 del carrer Àngel Guimerà i el número 16 del carrer Progrés, tocant a la plaça Pep Jai, ha estat parcialment enderrocada aquesta setmana per complir la normativa establerta pel Pla General vigent per alinear-la a les cases que envolten aquesta plaça. En concret, es tracta de l'enderroc de poc més de 12 metres quadrats de pati que els propietaris de l'immoble han cedit a l'Ajuntament del Vendrell sense cap cost.

Les obres han estat executades en el marc del projecte del Pla de Barris del Vendrell, amb l'objectiu de millorar l'entorn urbà del nucli antic, i en aquest cas concret, per millorar l'accessibilitat de la plaça Pep Jai i la seva zona comercial, dos objectius molt prioritaris del Pla de Barris. Els treballs han anat a càrrec de la constructora AMC5, que desenvolupa el cinquè projecte de reurbanització de carrers que s'està completant a la zona.

La constructora ha reestablert la façana de la finca en la seva posició reglamentària, un cop enderrocats els metres sobresortints, de manera que la plaça Pep Jai presenta un aspecte més regular i els comerços queden més visibles.©2019 Ajuntament del Vendrell