10_11_15_ReunioVensPdBwEls veïns dels carrers afectats per les obres del cinquè projecte de carrers del Pla de Barris del Vendrell han decidit ajornar les obres que s'han de fer al carrer de Sant Magí fins després de les festes de Nadal. El caràcter eminentment comercial del carrer ha fet que els veïns hagin acordat per unanimitat que els treballs de millora no s'executin aquest desembre. La decisió es va prendre en la tercera reunió amb els veïns i comerciants de la zona que va convocar l'oficina del Pla de Barris el passat dijous 11 de novembre.

Amb la voluntat i el compromís que l'Ajuntament va adquirir a l'inici del Pla de Barris que per a tots els temes relacionats amb les obres al carrer es convocarien els veïns inclosos en el projecte, el passat dijous es va fer una nova trobada, segons es va acordar al setembre, per posar al dia el calendari d'execució.

Aquesta trobada també va servir per parlar d'altres temes que han sorgit des de la darrera reunió, com la modificació del projecte del carrer de Sant Magí que, a diferència del que estava previst inicialment, ara amplia l'actuació fins al carrer dels Rabassaires.

Recordem que les obres del carrer de Sant Magí consistiran en dues actuacions diferents: del carrer dels Grallers al carrer del Progrés, tenint en compte que les voreres ja es van renovar i ampliar, ara es farà una rasa per sobre la vorera per millorar la xarxa d'aigua i per fer arribar els hidrants a l'Escola de Música. Del carrer del Progrés al carrer dels Rabassaires, es renovaran tots els serveis, com en tots els carrers on s'ha actuat mitjançant el Pla de Barris.

L'oficina va convocar una reunió prèvia dimecres amb els veïns que no estaven inclosos inicialment en el projecte per tal de posar-los al corrent de l'evolució de les obres

Per altra banda, abans de la reunió conjunta de dijous, es va fer una breu trobada amb els veïns del carrer de Montserrat (tram en obres) per tractar sobre l'enllumenat públic. En aquest sentit, els veïns van acordar la instal·lació d'il·luminació central, com la que hi ha actualment al tram del carrer en què no hi ha obres i prescindir dels fanals romàntics característics dels carrers del nucli antic que han estat millorats pel Pla de Barris. D'aquesta manera, els veïns han valorat el fet que en tot el carrer el sistema de llums sigui uniforme.

El carrer de Montserrat es podrà tornar a obrir a la circulació cap al 4 de desembre si el temps continua sense pluges i les companyies de serveis compleixen els seus compromisos. Els carrers del Progrés i de la Pagesia Catalana podrien estar plenament oberts al trànsit el 23 de desembre.

Al carrer de Sant Magí, les obres començaran el proper 10 de gener, com es va acordar amb els veïns, i es preveu que a final de febrer les obres estiguin enllestides.©2019 Ajuntament del Vendrell