Les Comissions Informatives són les encarregades d'informar d'aquelles propostes o mocions dels grups polítics municipals que han de ser tractades pel Ple de la corporació.

 

En el ple de 21 de juliol de 2015 es va acordar crear les següents Comissions Informatives de caràcter permanent:

- la de Serveis Centrals, Hisenda i especial de comptes,

- la de Territori, Medi ambient i Promoció econòmica

- i la de Serveis bàsics i Serveis a les persones.

 

Les Comissions Informatives estan integrades per representants de cada un dels diferents grups polítics municipals.


Més informació:
Reglament Orgànic Municipal

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48