Què és i per a què serveix?

Quan la persona titular d'un gual ja no l'utilitzi per a l'entrada i sortida de vehicles i per tant no faci ús del domini públic, pot sol·licitar la baixa de la llicència.

El Departament de Via Pública serà qui faci la inspecció per tal de determinar, posteriorment, per part de la Junta de Govern si la baixa de la llicència és procedent o no.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular d'un gual.

Quins documents s’han de presentar?

El primer pas és sol·licitar la baixa motivada, explicant els motius pels quals cesa l'activitat de gual.
S'haurà de presentar mitjançant:
1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

* Si el departament accepta la baixa, la persona titular rebrà un comunicat on se li informarà de la documentació que ha de presentar, que per norma general és la següent:
1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona titular
3. Fotocòpia de l'últim rebut de gual pagat
4. Placa de gual. Si la placa ha estat robada, cal presentar la denúncia.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Departament de Via Pública.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

* La baixa tindrà efectes a partir de l'any següent al de la seva sol·licitud. El termini de presentació de la sol·licitud de baixa, sense que suposi el pagament de la taxa, serà fins al 31 de gener de l'any en el qual es farà efectiva la baixa. Si la sol·licitud es fa a partir de l'1 de febrer es cobrarà l'import total de la taxa.

* Si el titular no sol·licita la baixa de la llicència estarà obligat a efectuar el pagament de la taxa.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell