Què és i per a què serveix?

Periòdicament l'Ajuntament del Vendrell convoca concursos/oposicions per a la provisió de places de personal per l'Ajuntament i els diferents Patronats Municipals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que compleixi els requisits.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització (si s'escau).
4. Documentació que acrediti que s'és òptim per presentar-se a les proves.
5. Justificant de pagament de la taxa, si s'escau.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud
2. Còpia del rebut dels drets d'examen pagats

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Persones i Coneixement.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

Convocatòries actuals:
Oferta d'ocupació pública

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'admissió a una convocatòria de selecció de personal

Sol·licitud d'admissió a una convocatòria de Policia Local

Bases generals per a la selecció del personal al servei de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell