Indicacions per a accedir a la carpeta ciutadana.

Podeu consultar les nostres insercions publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

Consulteu les insercions publicades enguany

 

 Informació facilitada per l'bop.gif de la Diputació de Tarragona.

La Carpeta Ciutadana és un servei de l’Ajuntament del Vendrell que permet a qualsevol ciutadà fer tràmits i consultes d'una forma àgil i còmoda sense necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals.

A través d’Internet, les 24 hores del dia, el servei permet consultar la informació personal relacionada amb el padró d’habitants o amb l'estat dels tributs municipals, imprimir tríptics de pagament i realitzar tràmits administratius, entre altres gestions.

Per tal de poder accedir-hi  i/o fer un tràmit:

  1. Cal tenir instal·lades les claus públiques de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per tal de poder entrar al web de forma segura. Si disposeu de l’idCat, ja les tindreu instal·lades. Si no és així, descarregueu-les i instal·leu-les ara.

  2. Per poder identificar-se, cal tenir un dels següents certificats electrònics: el DNI-e, l’idCat (emès per CATCert), el certificat d’identitat de persona física o el certificat de persona jurídica en l’àmbit tributari, ambdós emesos per la Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM). Es pot sol·licitar l’idCat a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) del mateix Ajuntament.

Enllaç: Accés a la carpeta ciutadana

©2019 Ajuntament del Vendrell