Què és i per a què serveix?

El mercat ambulant de Coma-ruga es un mercat setmanal. Està ubicat a l’Av. Catalunya i el carrer de la Terra Alta, i el seu horari és de 9 a 14 hores.
S'autoritza a vendre productes quotidians no alimentaris, quotidians alimentaris, equipament de la llar, equipament de la persona i lleure i cultura.
Quan el dissabte és festiu, el mercat es durà a terme el divendres anterior.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

- Normativa vigent

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Es liquida anualment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat setmanal de Coma-ruga

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica
Departament de Gestió Tributària
Departament de Tresoreria

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

Observacions

Les parades vacants han de sortir a concurs públic. Pot ser per la transmissió del titular de la parada o per una baixa del titular. Si hi ha llocs vancants els trobareu en el següent enllaç:
Llocs vacants

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 (oficina de Promoció Econòmica) o bé enviant un correu electrònic a mercats@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat divendres al Vendrell
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat exterior: Mercat de fruites i verdures

©2019 Ajuntament del Vendrell