Què és i per a què serveix?

Mercat que s'organitza a la Pl. del Born del Vendrell al matí. Es venen fruites, verdures, espècies,...

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que disposi dels productes i els vulgui vendre al mercat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general (cal especificar els metres de què es vol disposar i a què es dedicarà la parada).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

1. Còpia de la sol·licitud segellada.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria.
Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu a Tarragona.

Observacions

De moment no hi ha places disponibles. La sol·licitud es posa a la llista d'espera durant un any.
Passat aquest temps, si encara s'està interessat, s'ha de tornar a presentar la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell