Què és i per a què serveix?

Tots els matrimonis del Vendrell que faci 50 anys que estiguin casats podran gaudir d'aquest acte de celebració, prèvia sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

Tots els matrimonis, empadronats al Vendrell, que durant l'any en curs celebrin els 50 anys de casats.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu dels membres de la parella
3. Original i fotocòpia del llibre de família
4. Volant d'empadronament familiar

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Està pendent la confirmació de dates per aquest any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- Resposta del departament, per carta o bé per telèfon, indicant el dia i lloc de l'acte de celebració.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gent Gran

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud acte de celebració Noces d'Or

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell