Amb la finalitat de garantir la protecció de les dades personals, només es facilitarà informació (de caràcter personal) a la persona interessada, prèvia presentació d'un document oficial d'identificació, o al representant legal degudament acreditat (autorització o poders).
 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Horari SAC Plaça Vella:

     -Horari d'hivern SAC Plaça Vella (de l'1 de setembre al 15 de juny)

                         Matins: de dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h.

                         Tardes: dilluns i dimecres de 17 h a 19 h.

                         Dissabtes: de 10 h a 13.15 h.

      -Dissabtes tancats de l'any 2018

                         6 de gener, 31 de març, 13 d'octubre, 8 de desembre, 22 i 29 de desembre.

      -Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

                         De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h.

                         Dissabtes tancat.

       -Horari especial de Nadal (dilluns 24 i 31 de desembre)

                         De 9 h a 13 h.

Horari SAC Barris Marítims (excepte el 2 d'abril, 24 i 31 de desembre)

                         De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h.

Horari d'atenció telefònica 010

                         De dilluns a divendres de 9 h a 14.45 h. (excepte festius)

 


 

HORARI RESTRINGIT PER ALS SEGÜENTS TRÀMITS:

 

CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS
           - de dilluns a divendres de 8 h a 14 h.


OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA
           - matins: de dilluns a divendres de 8 h a 14.30 h.
           - tarda: dilluns de 17 h a 18.30 h.


AJUTS PER AL LLOGUER (del 21 de maig al 29 de juny) presentació només al SAC Plaça Vella:
           - de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

 


 

Aquí teniu tots els tràmits

 

Des d'aquí podeu accedir a la informació sobre els tràmits i les gestions relacionats amb l'Ajuntament: com es poden fer, qui els pot fer i on es poden fer, així com descarregar les sol·licituds necessàries.

     

TRÀMITS DESTACATS

CLASSIFICACIÓ PER TEMES

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48