Quina normativa regeix?

INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

Cliqueu aquí

 

©2019 Ajuntament del Vendrell