PRESERVACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS ARTÍSTICS DE COMA-RUGA

El projecte té com a objectiu principal la realització d’una intervenció de conservación-restauració, recuperant el seu estat original, de cadascun dels béns referenciats per tal d’assegurar i garantir, en primer lloc, la seva preservació. La intervenció, també ha de servir per valoritzar aquestes obres i per millorar la seva llegibilitat i comprensió, tant estètica com històrica.

Projecte d'execució de conservació i restauració

©2019 Ajuntament del Vendrell