L'Ajuntament del Vendrell s'ha adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). És per aquest motiu que disposem d'una nova plataforma de contractació pública en el perfil del contractant, el qual és un espai virtual que té com a finalitat potenciar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'administració pública.

La nova plataforma ofereix el perfil del contractant amb totes les garanties jurídiques i tècniques que exigeix el text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). Entre d'altres, l'aplicatiu informàtic consta d'un dispositiu electrònic que permet acreditar el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi inclou. A més, possibilita la publicació segura a la xarxa amb efectes jurídics i legals tal com recull la llei esmentada.

 

Expedients iniciats abans de setembre de 2013 Expedients iniciats a partir de setembre de 2013

No hi ha contractacions programades disponibles.

No hi ha licitació en curs

icon Adjudicació de les obres de construcció d'un casal de gent gran al sector del Tancat del Galan, 1a fase

pdf Subministrament d'un vehicle, en la modalitat de rènting.

pdf Servei de dinamització de joves immigrants.

pdf Adjudicació servei WIFI

pdf Tram segon, segona fase, de les obres d'evacuació de pluvials, del ramal de connexió de l'avinguda Barcelonès amb les de l'endegament de les conques de l'eixample sud-oest del Vendrell, des del Camí Reial fins a la desembocadura de la Riera de la Bisbal, al terme municipal del Vendrell.

pdf Adjudicació obres incloses al projecte modificat (OP-1)

pdf Adjudicació obres complementari projecte rehabilitació Casa Museu Àngel Guimerà

pdf Formalització del contracte de serveis d’assessorament per a la implantació d’un nou model de gestió de l’àrea econòmica de l’Ajuntament del Vendrell.

pdf Formalització del contracte de subministrament de tres vehicles, en la modalitat de rènting, per a la policia municipal de l'Ajuntament del Vendrell.

pdf Formalització del contracte de prestació del servei d'implantació de procediments a l'àrea de contractació de l'Ajuntament del Vendrell.

pdf Formalització de contracte del servei d'acompanyament tècnic en el desplegament de l'acció estratègica i operativa de la Regidoria de Convivència i Civisme

pdf Formalització del contracte de prestació del servei d’impartició del curs “Activitats de venda” per al Servei d’Ocupació Municipal l’Eina.

pdf Formalització del contracte del servei de difusió dels continguts televisius de l’empresa municipal El Vendrell Comunicació, SLM

pdf Formalització del contracte del servei per impartir dos cursos de formació de l'especialitat "Auxiliar de comerç" per al Servei d'Ocupació Municipal l'Eina.

pdf Formalització del contracte per a la prestació del servei de desenvolupament de l'activitat empresarial al Baix Penedès: crear activitat per crear ocupació.

pdf Adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de cabines sanitàries a les platges del terme municipal del Vendrell

pdf Formalització del contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de cabines sanitàries a les platges del terme municipal del Vendrell

pdf Formalització del contracte de dos cursos d'operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

pdf Formalització del contracte per a la realització dos cursos relacionats amb el món del vi i el cava per al SOM l'Eina.

pdf Anunci d'adjudicació del servei de manteniment dels espais verds i dels jocs infantils del terme municipal del Vendrell

pdf Servei de prevenció, d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les platges del municipi del Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell