El Vendrell, 21 de gener de 2022

El proper dijous 27 de gener, a les 20 h, se celebrarà un Ple extraordinari amb el debat de l’Estat de la Vila com a únic punt a l’ordre del dia i serà retransmès per RTV el Vendrell per garantir la màxima audiència i transparència.

El Ple de l’Estat de la Vila és un debat de caràcter general sobre el municipi, que té com a objectiu donar l'oportunitat al govern de fer un balanç de la seva gestió i a través dels grups municipals retre compte del mateix.

D’altra banda, s’anima la participació de la ciutadania amb l’opció de poder enviar preguntes als grups municipals que es respondran o utilitzaran durant el debat. Les preguntes es podran enviar fins al dimarts 25 de gener, a les 20 h, a l’adreça de correu electrònic pledelvendrell@gmail.com. Només es podrà fer una pregunta per persona, entitat, associació o organització. Es demana que sigui sobre temes de caràcter general sobre assumptes municipals.

El Vendrell, 20 de gener de 2022

L’Ajuntament del Vendrell, a través de l’Eina, rebrà més d’un milió set-cents mil euros en subvencions atorgades, majoritàriament, pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de diferents programes de suport a la inserció laboral que es desenvoluparan aquest 2022.

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions seran uns 368 i 25 tècnics i tècniques responsables de dirigir i coordinar els programes atorgats.

L’atur és el principal problema social i econòmic del Vendrell i la comarca, i les polítiques d’ocupació que desenvolupa l’Eina són claus per millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de la població activa.

Aquest 2021 la reducció de l’atur ha sigut una constant després de l’inici de la pandèmia, sent el millor estiu i el millor final d’any dels últims anys. Les 2.961 persones aturades al desembre és la dada més baixa des de 2007.

L’evolució de les dades d’aquest any assenyalen dues circumstàncies destacables. En primer lloc, la temporada d’estiu i les contractacions s’han allargat i també l’activitat i contractacions durant la tardor, el que explica que la destrucció d’ocupació durant l’última part de l’any s’hagi reduït considerablement en comparació amb les dades dels anys anteriors.  

Per últim, destacar el creixement continu en els últims anys de la població ocupada del Vendrell, passant entre 2011 i 2021 de 11.670 treballadors afiliats a la Seguretat Social a 14.813; d’un 47% a un 58,7% de la població en edat laboral.

Pel que fa als programes atorgats cal destacar:

PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES (JENP) 2021:  L’objectiu del programa JENP és incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

PROGRAMA 30 PLUS 2021: Programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres: recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

TTB 2021 - PROGRAMA A1-01 Dispositiu: Projecte innovador d’orientació professional  adreçat a persones aturades del barri. Aquest projecte es recolzarà amb la creació d’un dispositiu d’orientació professional personalitzat i innovador que contindrà uns tallers o seminaris per treballar competències transversals que actuaran com a complement de l’acompanyament individualitzat. L’objectiu és potenciar l’autonomia en el procés de recerca de feina i l’accés a determinades ocupacions.

PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS CASA D’OFICIS 2021 (ROLLBACK EL VENDRELL): Projecte adreçat a la població de joves menors de 30 anys del nucli antic del Vendrell que té com a objectiu dinamitzar les tecnologies de la Informació mitjançant un mòdul d’imatge i so i el mòdul  d’aplicacions i pàgines web.

TTB 2021 - PROGRAMA DX-01 Plans de Dinamitzadors juvenils (1 contracte de 6 mesos).

TTB 2021 - PROGRAMA DX-02 Plans de Dinamitzadors en noves tecnologies (2 contractes de 6 mesos)

TTB 2021 - PROGRAMA DX-03 Plans  de Dinamitzadors comercials (2 contractes de 6 mesos).

PRÒRROGA DE 2 AGENTS AODL T-003/21 per executar els plans de treball de millora i promoció dels polígons i zones industrials de la comarca del Baix Penedès, i per al desenvolupament empresarial en el marc del projecte de dinamització dels barris marítims Vendrell.

ALLOTJAMENT EMPRESARIAL: és una subvenció per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial: viver d’empreses i coworking.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PE-05/21: subvenció que consisteix en l’elaboració d’un Pla Director per la promoció econòmica i ocupacional del Vendrell (2022-2026).

TREFO 2021 - LÍNIA MG45: Programa per millorar l’ocupabilitat de les persones participants. Es pretén contractar peons de manteniment per desenvolupar la campanya millora d’accessos i equipaments.

TREFO 2021 - LÍNIA DONA: PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ: L’objectiu és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

AODL 2021: Contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball denominat “Prospecció necessitats del teixit productiu Baix Penedès i reactivació de serveis de l’EINA per al foment de l’ocupació”.

PROGRAMA FOAP 2021: Cursos de Formació ocupacional adreçats a persones treballadores en situació d’atur o en actiu. Pretenen millorar l’ocupabilitat, especialment de les persones aturades i/o demandants d’ocupació, a través de l’adquisició i/o actualització de competències professionals.

PROGRAMA REFERENTS 2021: El programa Referent d’ocupació juvenil té com a objectiu facilitar i acompanyar la transició de persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb el col·lectiu de les persones joves, s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada persona, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en cada territori. Contractació d’1 tècnic atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

TREFO REACT: Programa per millorar l’ocupabilitat de les persones participants. Es pretén contractar 22 persones per a millorar diferents àrees de l'Ajuntament.

Per a més informació:
www.leina.org
Tel. 900338833
leina@leina.org

El proper dilluns 24 de gener, a les 18h, se celebrarà una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Vendrell amb el següent ordre del dia.
El ple es podrà seguir de forma telemàtica pel web municipal https://actes.elvendrell.cat/sesiones i per RTV el Vendrell.

*Tot i que la sessió de ple serà presencial, a causa de les restriccions sanitàries no podrà comptar amb l'assistència de públic. 

Aquest podrà continuar fent arribar preguntes al Ple pel canal habitual: 


Vols fer una pregunta al Ple?
1. Envia la teva pregunta a pledelvendrell@gmail.com (una per persona, entitat, associació o organització).
2. La pregunta ha de ser concisa, directa, i amb el nom i cognom del regidor o de la regidora a qui s'adreça.
3. El termini per enviar les preguntes finalitza el dilluns 24 de gener, a les 17 h.

Per a més informació sobre els plens, es pot consultar els següents apartats del web:  
Ordres del dia
Actes del Ple (recents)
Actes del Ple (històrics)

 

 

El Vendrell, 19 de gener de 2022

Publicada la 8ena edició de la bibliografia amb les noves incorporacions al fons local de la Biblioteca Pública Terra Baixa durant el 2021

La Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell va posar en marxa, l’any 2014, una col·lecció de bibliografies de periodicitat anual. La seva finalitat és la de donar a conèixer els nous documents catalogats en la seva Col·lecció Local. Aquest 2022 la publicació arriba a la vuitena edició, i hi inclou les incorporacions produïdes durant el passat 2021. L’objectiu continua sent el mateix: promoure i posar aquest fons a l’abast de tothom. Per això, la guia es troba a disposició de tots els usuaris, i es pot consultar tant en format paper a la pròpia Biblioteca com de manera virtual des de l’enllaç https://issuu.com/bibliotecaelvendrell/docs/col_lecci_local_incorporacions_2021

Cal destacar, en l’edició d’enguany, que s’ha aplicat un canvi de format i disseny en la guia. Així mateix, s’ha experimentat un augment de títols en relació amb el 2020 per dos motius principals. D’una banda, per la represa editorial després dels efectes de la pandèmia. I, d’altra banda, per la important donació de documents feta pel vendrellenc Salvador Poch Bricollé.

A la guia només s’hi inclouen aquells títols que s’incorporen al fons local per primer cop. És a dir, que no s’hi relacionen aquells que corresponen a segons exemplars o còpies. En aquest sentit, la bibliografia recollida es reparteix en diferents blocs temàtics, amb un total de 122 títols diferents, principalment en format llibre, però on també es pot trobar una partitura musical i alguns enregistraments sonors.

El document més antic data de 1896. Porta per títol El Algarrobo: su descripción, multiplicación, cultivo, zona, enemigos que tiene, utilidades que reporta y cuanto se relaciona con el conocimiento de tan útil árbol, un llibre escrit per Joaquim Bassa i imprès per la Impremta Ramon. Es tracta d’una obra que va tenir una gran importància i transcendència a l’època.

La finalitat de la Col·lecció Local de qualsevol biblioteca pública és la preservació del patrimoni bibliogràfic del seu municipi i comarca. En el cas de la Biblioteca Pública Terra Baixa, el seu àmbit d’actuació en aquesta matèria és el llegat documental del Vendrell i, per extensió, del Baix Penedès. Està integrada per documents de diferents tipologies (llibres, audiovisuals, premsa, estudis, mapes, música, contes, teatre, etc.) i treballa per recollir de forma exhaustiva qualsevol publicació o edició d’aquest àmbit territorial.

 

El Vendrell, 14 de gener de 2022

La Comissió del Patrimoni Cultural del Vendrell, una secció de l’Institut d’Estudis Penedesencs, ha publicat un any més el “Calendari de Patrimoni del Vendrell”.

Enguany està dedicat a textos de diferents autors sobre el Vendrell i es pot trobar a les llibreries, a la Biblioteca Pública Terra Baixa i als museus de municipi.

Per a la seva edició ha comptat amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell.

El preu de venda és de 2 euros.

©2019 Ajuntament del Vendrell