Contes10

Text: Núria Canyelles i Vilar
Il·lustracions: Maria Jutglar

Edició: El Cep i la Nansa Edicions

Preu:
Col·lecció sencera: 40 €
Dues col·leccions o més: 30 €/col·lecció
Contes solts: 5 €/unitat
Deu o més contes solts: 3 €/unitat

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

- Llibreries del Vendrell

No és fàcil introduir ni plantejar la història als infants, cal fer-ho de manera creativa i engrescadora.  Amb aquesta finalitat la Fundació Àngels Garriga de Mata ha ideat la col·lecció Contes del Penedès, que abasta des de la prehistòria fins a l'època més recent.

Els personatges penedesencs que hi trobareu són reals o tenen una base real.  Són homes i dones, tots sense excepció (i no només els que sempre surten als llibres o a les pel·lícules), que han contribuït d'alguna manera a fer la història de casa nostra.  En molts aspectes es poden considerar representatius de les diferents èpoques, alhora que participen, en major o menor grau, dels fets que conformen el nostre present.

Època: edat mitjana (S. XIV)
Localització: El Vendrell

 

Contes15

Text: Maria Rosa Heras
Il·lustracions: Annna Bassó

Edició: El Cep i la Nansa Edicions

Preu:
Col·lecció sencera: 40 €
Dues col·leccions o més: 30 €/col·lecció
Contes solts: 5 €/unitat
Deu o més contes solts: 3 €/unitat

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

- Llibreries del Vendrell

No és fàcil introduir ni plantejar la història als infants, cal fer-ho de manera creativa i engrescadora.  Amb aquesta finalitat la Fundació Àngels Garriga de Mata ha ideat la col·lecció Contes del Penedès, que abasta des de la prehistòria fins a l'època més recent.

Els personatges penedesencs que hi trobareu són reals o tenen una base real.  Són homes i dones, tots sense excepció (i no només els que sempre surten als llibres o a les pel·lícules), que han contribuït d'alguna manera a fer la història de casa nostra.  En molts aspectes es poden considerar representatius de les diferents èpoques, alhora que participen, en major o menor grau, dels fets que conformen el nostre present.

Època: edat contemporània (S. XX)
Localització: El Vendrell

 

Contes13

Text: Rosa Maria Urpí
Il·lustracions: Anna Bassó

Edicions: El Cep i la Nansa Edicions

Preu:
Col·lecció sencera: 40 €
Dues col·leccions o més: 30 €/col·lecció
Contes solts: 5 €/unitat
Deu o més contes solts: 3 €/unitat

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

- Llibreries del Vendrell

No és fàcil introduir ni plantejar la història als infants, cal fer-ho de manera creativa i engrescadora.  Amb aquesta finalitat la Fundació Àngels Garriga de Mata ha ideat la col·lecció Contes del Penedès, que abasta des de la prehistòria fins a l'època més recent.

Els personatges penedesencs que hi trobareu són reals o tenen una base real.  Són homes i dones, tots sense excepció (i no només els que sempre surten als llibres o a les pel·lícules), que han contribuït d'alguna manera a fer la història de casa nostra.  En molts aspectes es poden considerar representatius de les diferents èpoques, alhora que participen, en major o menor grau, dels fets que conformen el nostre present.

Època: edat mitjana (S. XIII)
Localització: Banyeres del Penedès

Contes14

Text: Gemma Sabaté Piqué
Il·lustracions: Annna Bassó Sumoy

Edicions: El Cep i la Nansa Edicions

Preu:
Col·lecció sencera: 40 €
Dues col·leccions o més: 30 €/col·lecció
Contes solts: 5 €/unitat
Deu o més contes solts: 3 €/unitat

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

- Llibreries del Vendrell


No és fàcil introduir ni plantejar la història als infants, cal fer-ho de manera creativa i engrescadora.  Amb aquesta finalitat la Fundació Àngels Garriga de Mata ha ideat la col·lecció Contes del Penedès, que abasta des de la prehistòria fins a l'època més recent.

Els personatges penedesencs que hi trobareu són reals o tenen una base real.  Són homes i dones, tots sense excepció (i no només els que sempre surten als llibres o a les pel·lícules), que han contribuït d'alguna manera a fer la història de casa nostra.  En molts aspectes es poden considerar representatius de les diferents èpoques, alhora que participen, en major o menor grau, dels fets que conformen el nostre present.

Època: prehistòria (fins 5000 aC)
Localització: El Penedès

Contes12

Text: Marta Mata
Il·lustracions: Mireia Corona

Edicions: El Cep i la Nansa Edicions

Preu:
Col·lecció sencera: 40 €
Dues col·leccions o més: 30 €/col·lecció
Contes solts: 5 €/unitat
Deu o més contes solts: 3 €/unitat

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

- Llibreries del Vendrell

No és fàcil introduir ni plantejar la història als infants, cal fer-ho de manera creativa i engrescadora.  Amb aquesta finalitat la Fundació Àngels Garriga de Mata ha ideat la col·lecció Contes del Penedès, que abasta des de la prehistòria fins a l'època més recent.

Els personatges penedesencs que hi trobareu són reals o tenen una base real.  Són homes i dones, tots sense excepció (i no només els que sempre surten als llibres o a les pel·lícules), que han contribuït d'alguna manera a fer la història de casa nostra.  En molts aspectes es poden considerar representatius de les diferents èpoques, alhora que participen, en major o menor grau, dels fets que conformen el nostre present.

Època: edat moderna (S. XVI)
Localització: Saifores

©2019 Ajuntament del Vendrell