Des del Departament d’Urbanisme gestionem el territori municipal, amb l’objectiu de portar el Vendrell cap a un desenvolupament urbanístic sostenible i cap a la transformació i la rehabilitació urbana.

L’instrument bàsic de planejament vigent és el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), complementat amb el Planejament derivat (plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, etc.) i amb la legislació urbanística i sectorial que pugui afectar el municipi, així com els plans territorials i urbanístics aprovats i/o en tràmit per la Generalitat. Actualment estem duent a terme treballs diversos de diagnosi i d’inventari per poder revisar el PGOU i elaborar un nou POUM.

Pel que fa a l’organització, el departament d’Urbanisme s’estructura sota la responsabilitat del regidor/a, i compta amb un equip tècnic i administratiu que s’organitza en les àrees de treball següents: Planejament; Llicències Urbanístiques; Cartografia; Disciplina Urbanística; Enginyeria; i Atenció a la Ciutadania.

Sol·licitud de tramitar llicències d'obres o planejament:
En aquest enllaç podeu trobar els tipus de tràmits que gestionem des del departament i com podeu sol·licitar-los.

Sol·licitud de consulta o visita:

Si voleu concertar consulta tècnica o visita, podeu sol·licitar-la mitjançant aquest formulari.

Us contactarem en el termini màxim de 15 dies després de rebre la vostra sol·licitud.

 

Ubicació de les oficines:

C/Apel·les Fenosa, 3-7, baixos (cantonada c/ Narcís Moturiol).

 

Horari d’oficines (atenció al públic):

De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.00 h

Telèfon:  977 16 64 12

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell