Què és i per a què serveix?

Per comprovar l'adequació al que preveu la normativa específica aplicable, les instal•lacions d'alt risc estan subjectes a una revisió per part d'una entitat o servei autoritzat, amb la periodicitat següent:

 - Torres de refrigeració i condensadors evaporatius: 1 any.
 - Centrals humidificadores industrials que generen aerosols: dos anys.
 - Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn: quatre anys.
 - Instal•lacions termals: 4 anys.
 - Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació,amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire (balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d'altres): 4 anys.

El certificat de revisió és el document emès per una entitat o servei autoritzat que acredita, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció a què està subjecte una instal•lació d'alt risc, l'adequació a les condicions fixades a la normativa vigent.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal•lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

Cal adjuntar el certificat de manteniment emès per l'ECA.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell