Què és i per a què serveix?

La comunicació de dades cadastrals incorrectes serveix per tal de que, per part de l'Ajuntament del Vendrell, es trameti a la Gerència Territorial del Cadastre la petició de correcció de les dades sense que el ciutadà hagi de desplaçar-se a Tarragona.
Les rectificacions es refereixen a dades jurídiques: domicili tributari, domicili fiscal, dades personals, etc, és a dir, errades que no afectin a la valoració cadastral de la finca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Full específic de rectificació de dades cadastrals (trobareu una versió imprimible a l'apartat descarregar documents).
2. Original del document d'identitat de la persona interessada.
3. Fotocòpia del rebut d'IBI.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura.
5. Fotocòpia del plànol de situació on es veu l'entrada de la casa, per quin carrer és (no és el cadastral).
6. Original i fotocòpia de la documentació justificativa de la rectificació que s'ha de fer.

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona

On es pot trobar més informació?

Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió tributària - Canvi de domicili fiscal

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de rectificació de dades cadastrals

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell