Què és i per a què serveix?

L'impost de béns immobles és un tribut que grava totes les finques de naturalesa rústega o urbana, bé siguin habitatges, pàrquings, locals comercials, magatzems, etc...

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Veure - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

quines dates es pot fer?

Veure observacions

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

1. En període voluntari, a qualsevol entitat bancària que consti en el tríptic.

2. Si ha passat el període voluntari, amb recàrrec a BASE (Diputació de Tarragona), C/ Narcís Monturiol, 24 Bx L1 del Vendrell. Telèfon 977 66 01 29.

Temps de resposta

Al moment

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.     

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell