Què és el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)?

Objectiu del projecte FEDER. L’actual equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell té com a objectiu estratègic la millora de l’entorn urbà del centre del barri marítim de Coma-ruga a través de la recuperació física de diferents elements del patrimoni arquitectònic, artístic i urbanístic. En aquest sentit, l’Àrea de Promoció Econòmica i la Regidoria d’Urbanisme, amb la col·laboració de les regidories de Turisme i de Via Pública, van definir el projecte “Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica”, que al febrer de 2017 va ser seleccionat en el marc del programa FEDER Catalunya 2014-2020.

Pressupost: 2,6 milions d’euros pressupostats: el 50% aportat per la Unió Europea i l’altre 50%, aportat per l’Ajuntament del Vendrell.

Temps d’execució: fins al 2020.

Memòria del projecte presentat el 2016, objecte de fons FEDER per intervenir en l’espai urbanitzat a l’entorn del brollador d’aigües termals de la platja de Coma-ruga, als espais delimitats per l’avinguda de la Generalitat, el passeig Marítim de Coma-ruga, la plaça dels Germans Trillas, l’avinguda del Balneari i el carrer de Josep Pla. Vegeu plànol

Un cop aprovat l’ajut, i de forma prèvia a la licitació dels treballs d’intervenció tècnica (redacció dels projectes i direcció d’obres) en edificació, urbanització i rehabilitació de l’edifici Tabaris i el seu entorn urbà, l’Ajuntament del Vendrell va posar en marxa, a partir del 13 d’octubre de 2018, una experiència de participació ciutadana per definir els usos d’aquest edifici municipal, així com el disseny i les característiques de la nova urbanització del centre de Coma-ruga.

Vídeo de presentació de Coma-ruga, de l'àmbit d'actuació i del projecte FEDER- Vídeo presentat en la sessió del 13-10-2018.

 
Documentació
Estudi d’alternatives a la circulació i l’estacionament per a la mitigació dels efectes sobre el trànsit produïts per les accions previstes a la urbanització del centre de Coma-ruga

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell