Centres i serveis sanitaris classificats com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, conforme es comunica el canvi de titular de l’autorització de funcionament del centre o servei sanitari.

Empreses alimentàries, classificades com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, conforme es comunica el canvi de titular del RSIPAC/RGS.

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a llicència ambiental (dins de l'Annex II) de la Llei 20/2009.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada a l’Agència de Protecció de Salut, conforme es comunica el canvi de titular de l’autorització de funcionament del laboratori.

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

©2019 Ajuntament del Vendrell