Centres i serveis sanitaris classificats com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per tal d'estimar la conformitat de la comunicació, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat conforme es sol·licita l’autorització de funcionament corresponent.

Empreses alimentàries, classificades com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Per tal d’estimar la conformitat de la comunicació, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat conforme es sol·licita alta en el RSIPAC/RGS corresponent.

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a llicència ambiental (dins de l'Annex II) de la Llei 20/2009.

Per tal d'estimar la conformitat de la comunicació, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada a l’Agència de Protecció de la Salut conforme es sol·licita l’autorització de funcionament corresponent.

©2019 Ajuntament del Vendrell