- Establiments minoristes de carns fresques i derivats amb obrador.

 

Cal presentarla comunicació prèvia sanitària per activitats minoristes de carns fresques i derivats amb obrador.

- Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari, afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (inclosos a l’annex III).

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom del Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

- Centres i serveis sanitaris afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (inclosos a l’annex III).

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom de l’autorització de funcionament del centre, servei sanitari i/o establiment.

- Laboratoris de Salut ambiental i alimentària.

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom de l’autorització de funcionament del laboratori.

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

©2019 Ajuntament del Vendrell