Què és i per a què serveix?

El mercat setmanal del Vendrell s'ha caracteritzat per potenciar el producte fresc i de proximitat...
Està ubicat a la Rambla, carrer Cafès, plaça Nova, Ctra. del Dr. Robert i plaça Francesc Macià del Vendrell.
El mercat setmanal té lloc el divendres, de 9 h a 14 hores. S'autoritza a vendre productes quotidians no alimentaris, equipament de la llar, equipament de la persona i lleure i cultura. A la plaça de Francesc Macià s'hi autoritzen productes quotidians alimentaris.
Quan el divendres és festiu, el mercat es durà a terme el dijous anterior. Si el divendres es preveu que la Rambla estarà ocupada per la instal•lació, la celebració o el desmuntatge de les fires o activitats que es celebren al municipi, el mercat es traslladarà a la zona del Puig.

 Quina normativa regeix?

Normativa vigent

 Quin preu té?

Es liquida trimestralment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat setmanal del Vendrell.

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Temps de resposta

Durant l'any

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
El Departament de Gestió Tributària.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les parades vacants han de sortir a concurs públic. Pot ser per la transmissió del titular de la parada o per una baixa del titular. Si hi ha llocs vancants els trobareu en el següent enllaç:
Llocs vacants

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 (oficina de Promoció Econòmica) o bé enviant un correu electrònic a mercats@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat dissabtes a Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell