Què és i per a què serveix?

L'Hotel d'Entitats disposa de despatxos i bucs d'assaig per a les entitats i els ciutadans que ho sol·licitin.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o entitat.

Quins documents s’han de presentar?

1. La reserva del despatx i/o buc d'assaig s'ha d'efectuar de forma presencial o per telèfon a l'Hotel d'Entitats.
2. Sol·licitud general.
3. Original del DI de la persona interessada.

Quina normativa regeix?

 Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Hotel d'Entitats
Camí Reial, 13-17, 1r
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 40 02
Fax 977 66 46 79

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Regidoria d'Infància, Joventut i Centres Cívics

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell