ELECCIONS MUNICIPALS - 28 de maig de 2023

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en aquestes eleccions Municipals a la ciutadania estrangera de la Unió Europea, resident a Espanya.

Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la manifestació d’intenció de vot a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, intenció que serà vàlida mentre resideixi a Espanya o que, presenti una nova sol·licitud en un altre sentit.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d'edat i amb plenes facultats, que sigui:

-  Ciutadà/ana de la Unió Europea: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea

-  Inscrit/a al Padró municipal d’habitants.

Quins documents s'han de presentar?

Targeta d’identitat on figura el NIE, document d'identitat o passaport del seu país d’origen

Quina normativa regeix?

Resolució de 7 de setembre de 2010 de l'Oficina del Cens Electoral.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l'interessat/da resideixi a Espanya, excepte sol·licitud formal en un altre sentit. Perquè tingui efecte en el cens electoral vigent de les eleccions municipals de 28 de maig de 2023, les altes en Padró i les declaracions formals hauran de realitzar-se com tard el dia 30 de gener de 2023.

Les manifestacions presentades després del 30 de gener de 2023, incloses les que poguessin presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'incorporaran en el cens vigent de les eleccions de 28 de maig de 2023.

Com i on es pot presentar?

* Presencialment, mitjançant la complementació de l’imprès de declaració formal, a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Servei d'Atenció a la Ciutadania a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga

Telèfon 010

Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Telèfon 010

* Correu postal: (no necessita franqueig) adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. 43005-Tarragona

* Internet: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), mitjançant el sistema cl@ve.

Temps de resposta i caducitat

A partir de trenta dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral

Quina documentació es lliura?

Còpia de la declaració formal d’intenció de vot

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al Padró d’Habitants
Canvi de domicili d’empadronament
Confirmació de l’empadronament per a estrangers comunitaris i assimilats

Descarregar sol•licitud

Declaració formal d'intenció de vot

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell