Què és i per a què serveix?

Els ciutadans poden presentar les seves queixes pel mal estat dels solars tant si són privats com públics.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica (fer constar la referència cadastral del solar o terreny)
2. Original del document identificatiu del sol·licitant.
3. Plànol de situació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals) 
- Article 189.1 de la Llei 2/2002 de 14 de març d'Urbanisme.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

El requerit pot presentar al·legacions a la resolució davant de l'Ajuntament.

Observacions

- L'Ajuntament requereix al titular del solar la seva neteja.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud per neteja de solars i terrenys

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell