Què és i per a què serveix?

El servei d'orientació i inserció laboral té com a objectiu orientar i informar a les persones que estan buscant feina i volen inscriure's a la borsa de treball de L'EINA; tot oferint-los suport i recolzament en el procés de recerca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que busca feina, tant sigui aturada com treballadora.

Quins documents s’han de presentar?

1. Curriculum vitae amb fotografia de carnet.
2. Fotocòpia del document d'identitat.
3. Fotocòpia de l'informe de vida laboral.
4. Fotocòpia dels títols de formació reglada i no reglada.
5. Targeta de l'INEM (si està aturat).
6. Si s'escau, certificat de minusvalidesa.

Quin preu té?

Servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Temps de resposta

Entre 1 o 2 setmanes

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

Observacions

En el cas de persones amb NIE (documentació d'estrangers) s'ha de tenir el permís de treball en regla.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell